RIDEX garantija

RIDEX garantē, ka ikviena tā sortimentā ietvertā detaļa tiek ražota, izmantojot augsti kvalitatīvus materiālus, kas atbilst tehniskajām prasībām un oriģinālā aprīkojuma (OE) standartiem.

 

Iegādājoties jebkuru RIDEX izstrādājumu, RIDEX piešķir patērētājam ierobežotu 2 gadu garantiju no tā uzstādīšanas dienas, šajā laikā RIDEX piekrīt veikt iegādāto rezerves daļu pārbaudi, remontu un/vai nomaiņu.

 

Uzreiz pēc iegādes vai piegādes pircējam rūpīgi jāizpēta RIDEX izstrādājums. Ja pircējs konstatē, ka RIDEX izstrādājums ir bojāts vai kļūmains, viņam ir jāiesniedz garantijas prasījums RIDEX izstrādājumu izplatītājam, no kura viņš iegādājās šo izstrādājumu.

 

IESNIEDZOT PRASĪJUMU, PATĒRĒTĀJAM JĀPIEGĀDĀ:

1. Nokomplektēts RIDEX izstrādājums oriģinālajā iepakojumā.

2. Iegādes/maksājuma apliecinājuma kvīts.

3. Detalizēts bojājuma/kļūmes apraksts ar uzstādīšanas datumu un dokumentu, kas pierāda transportlīdzekļa nobraukumu bojājuma konstatēšanas brīdī.

 

GARANTIJA NESEDZ VAI NAV SPĒKĀ ATTIECĪBĀ UZ:

1. RIDEX izstrādājumiem, kas ir bojāti nepareizas uzstādīšanas dēļ, ko veicis patērētājs vai trešā puse.

2. RIDEX izstrādājumiem, kurus ir modificējuši vai pārveidojuši patērētājs vai trešā persona.

3. Ar patērētāja transportlīdzekli nesaderīgu RIDEX rezerves daļu iegādes un uzstādīšanas gadījumu.

4. RIDEX izstrādājumiem, kas tiek izmantoti neatbilstoši vai citām funkcijām nekā to paredzētais mērķis.

5. RIDEX izstrādājumiem, kas tiek izmantoti veidā, kas neatbilst rezerves daļu ražotāja un/vai autoražotāja prasībām un ieteikumiem.
 

Sazinieties ar mums