Privātuma politika

Datenschutzerklärung nach der DSGVO

Ridex GmbH (im Folgenden: „wir“) ist als Betreiber der Website verantwortlich für die personenbezogenen Daten der Nutzer (im Folgenden: „Sie“) dieser Website. Wir haben daher für die Verarbeitung zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen.

Name und Anschrift des Verantwortlichen

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:

 

Ridex GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berlīne 

E-pasts: [email protected]

Izpilddirektors: Maximilian von Schorlemer;

Reģistrācijas Nr.: HRB 186819 B; PVN reģ.nr.: DE314892085

 

1. Vispārīga informācija par datu apstrādi

1.1. Personas datu apstrādes apjoms

Lietotāju datus mēr iegūstam un izmantojam tikai un vienīgi, ja tas ir nepieciešams funkcionējošas tīmekļa vietnes, kā arī satura un pakalpojumu nodrošināšanai. Lietotāju personas dati tiek iegūti un izmantoti tikai pēc lietotāja piekrišanas saņemšanas. Izņēmums piemērojams tādos gadījumos, kad iepriekšēju piekrišanu nav iespējams saņemt objektīvu iemeslu dēļ un datu apstrāde ir pieļaujama, pamatojoties uz normatīvo aktu noteikumiem.

Personas dati tiek iegūti tikai tad, ja Jūs, veicot pasūtījumu, mums tos brīvprātīgi paziņojat. Paziņotos datus mēs bez Jūsu piekrišanas izmantojam tikai un vienīgi, lai apstrādātu un izpildītu Jūsu pasūtījumu. Izpildot līgumu un norēķinoties par pirkumu, Jūsu dati tiek bloķēti turpmākai izmantošanai un, beidzoties nodokļu un komerctiesībās noteiktajam datu saglabāšanas termiņam, tie tiek dzēsti, ja vien Jūs skaidri neesat devuši piekrišanu turpmākam datu izmantojumam.

1.2. Personas datu izpaušana

Mēs neizpaužam Jūsu personas datus trešajām personām, izņemot tikai tādā apmērā, kas ir norādīts šajā datu aizsardzības apliecinājumā, kā arī izņemot gadījumus, kad Jūs esat piekrituši tiesiskai datu izpaušanai vai arī kad mums ir tiesības vai pienākums to darīt, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto un/ vai citiem valsts pārvaldes iestāžu vai tiesu rīkojumiem. Jo īpaši tas attiecas uz datu nosūtīšanu saistībā ar kriminālvajāšanu, apdraudējuma novēršanu vai intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības īstenošanu.

1.3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Ja mēs personas datu apstrādes vajadzībām pieprasām attiecīgi skarto personu (datu subjektu) piekrišanu, tad kā tiesiskais pamats tam kalpo ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk tekstā – VDAR) 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.
Apstrādājot personas datus, kas ir nepieciešami tāda līguma izpildei, kura līgumslēdzēja puse ir skartā persona (datu subjekts), tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Tas attiecas arī uz tādiem datu apstrādes procesiem, kas ir nepieciešami, lai īstenotu darbības, kas veicamas pirms līguma noslēgšanas. Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama kāda mūsu uzņēmumam saistoša juridiska pienākuma izpildei, tad kā tiesiskais pamats kalpo VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts.
Gadījumā, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu skartās personas (datu subjekta) vai citas fiziskas personas vitālas intereses, tad tās tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts.
Ja apstrāde ir nepieciešama, lai ievērotu leģitīmas mūsu uzņēmuma vai trešo personu intereses, un ja skartās personas (datu subjekta) intereses, pamattiesības un pamatbrīvības nav svarīgākas par iepriekš minētajām interesēm, tad datu apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta regulējumā.

1.4. Datu dzēšana un saglabāšanas ilgums

Skarto personu (datu subjektu) personas dati tiek dzēsti vai bloķēti, tiklīdz ir zudis datu saglabāšanas nolūks. Līdzās minētajam datus var saglabāt gadījumos, kad Eiropas vai nacionālais likumdevējs to ir paredzējis Eiropas Savienības regulās, likumos vai citos normatīvos, kam ir pakļauts datu pārzinis. Datus bloķē vai dzēš arī tad, kad ir beidzies minētajos normatīvos noteiktais datu saglabāšanas termiņš, ja vien nepastāv nepieciešamība turpināt uzglabāt datus līguma slēgšanas vai līguma izpildes nolūkā.

2. Tīmekļa vietnes pieejamības nodrošināšana un žurnālfaila izveide

2.1. Datu apstrādes apraksts un apjoms

Katru reizi atverot mūsu tīmekļa vietni, mūsu sistēma automatizē datus un informāciju no atverošā datora datorsistēmas.

To darot, tiek iegūti šādi dati par:

1. pārlūkprogrammas tipu un izmantoto versiju;
2. lietotāja operētājsistēmu;
3. lietotāja interneta pakalpojumu sniedzēju;
4. lietotāja IP adresi;
5. piekļuves datumu un laiku;
6. tīmekļa vietnēm, no kurām lietotāja sistēma piekļuvusi mūsu vietnei;
7. tīmekļa vietnēm, ko lietotāja sistēma ir izsaukusi caur mūsu vietni.

Žurnālfaili satur IP adreses vai citus datus, kas ļauj identificēt lietotāju. Tas, piemēram, varētu būt gadījumā, ja personas datus satur saite uz tīmekļa vietni, no kuras lietotājs nokļūst mūsu vietnē, vai arī saite uz tīmekļa vietni, ar kuru savienojas lietotājs.

Arī šie dati tiek saglabāti mūsu sistēmas žurnālfailos. Tas gan neattiecas uz lietotāja IP adresēm vai citiem datiem, kas ļauj identificēt konkrēto lietotāju. Šie dati gan netiek saglabāti kopā ar citiem lietotāja personas datiem.

2.2. Datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu un žurnālfailu pagaidu saglabāšanas tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

2.3. Datu apstrādes nolūks

Sistēma uz laiku saglabā IP adresi, lai ļautu caur lietotāja datoru piekļūt tīmekļa vietnei. Šajā nolūkā lietotāja IP adrese ir jāsaglabā uz sesijas laiku.

Žurnālfaili tiek saglabāti, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes spēju funkcionēt. Līdzās minētajam šie dati kalpo tīmekļa vietnes pilnveidošanai un informācijas tehnoloģisko sistēmu drošuma nodrošināšanai. Šajā sakarā netiek veikta datu izvērtēšana tirgvedības vajadzībām.

Šajos nolūkos arī mums ir leģitīmas intereses datu apstrādē saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

2.4. Datu saglabāšanas ilgums

Dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi noteiktā nolūka izpildei. Gadījumos, kad dati tiek iegūti, lai nodrošinātu piekļuvi tīmekļa vietnei, tos dzēš brīdī, kad ir beigusies attiecīgā sesija.

Gadījumos, kad dati tiek saglabāti žurnālfailos, parasti tos dzēš ne vēlāk kā pēc septiņām dienām. Pastāv iespēja datus saglabāt ilgāk. Šādā gadījumā lietotāju IP adreses tiek dzēstas vai padarītas anonīmas, lai vairs nevarētu identificēt izsaucošo klientu.

2.5. Iebilšanas un novēršanas iespēja

Datu ieguve tīmekļa vietnes pieejamības nodrošināšanai un datu saglabāšana žurnālfailos ir neizbēgami nepieciešama tīmekļa vietnes darbībai. Līdz ar to lietotājam nav iespējas iebilst šo datu apstrādei.

3. Sīkdatņu izmantošana

3.1.1. Datu apstrādes apraksts un apjoms (sērfošanas ieradumu analīze)

Savā tīmekļa vietnē mēs lietojam sīkdatnes, kas ļauj analizēt lietotāju sērfošanas ieradumus. Tās ļauj izgūt šādus datus:

1. meklētājos ievadītos jēdzienus;
2. vietņu apmeklējuma biežumu;
3. tīmekļa vietnes funkciju lietojumu.

Šādā veidā iegūtie lietotāju dati tiek pseidonimizēti, izmantojot tehniskus pasākumus. Līdz ar to vairs nav iespējams šos datus sasaistīt ar vietni apmeklējošu lietotāju. Šie dati netiek saglabāti kopā ar citiem lietotāja personas datiem.

3.1.2. Datu apstrādes apraksts un apjoms (preču groza funkcija)

Dažas sīkdatnes Jūsu datorā saglabājas ilgstoši, tādējādi radot mums iespēju nākamajā apmeklējuma reizē atkal atpazīt Jūsu datoru (pastāvīgās sīkdatnes). Mūsu partneriem ir aizliegts caur mūsu tīmekļa vietni ar sīkdatņu palīdzību iegūt, apstrādāt vai lietot personas datus. Vairums interneta pārlūkprogrammu sīkdatnes akceptē standartveidā. Sesijas un pastāvīgās sīkdatnes savstarpēji neatkarīgi Jūs varat atļaut vai aizliegt drošības iestatījumos. Ja Jūs deaktivizēsiet sīkdatnes, tad pastāv iespēja, ka mūsu tīmekļa vietnē Jums nebūs pieejamas noteiktas funkcijas, kā arī atsevišķas vietnes netiks uzrādītas pareizi. Sesijas sīkdatnes ir noteikti jāatļauj, lai varētu lietot mūsu preču grozu! Sīkdatnēs saglabātie dati netiek sasaistīti ar Jūsu personas datiem (uzvārdu, adresi utt.). Nesaņemot no Jums viennozīmīgu piekrišanu, sīkdatnēs saglabātos datus mēs nesasaistām ar Jūsu personas datiem (uzvārdu, adresi utt.).

3.2. Datu ieguve, lietojot Google analytics

Mūsu tīmekļa vietne izmanto Google analytics, proti, tīmekļa analīzes rīku, ko piedāvā “Google inc.”. Google analytics izmanto sīkdatnes. Runa ir par nelielām teksta datnēm, kas tiek saglabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt, kā Jūs izmantojat tīmekļa vietni. Piemēram, tiek apkopota informācija par operētājsistēmu, interneta pārlūkprogrammu, Jūsu IP adresi, Jūsu iepriekš apmeklēto vietni (nosūtītāja URL), kā arī datumu un laiku, kad Jūs apmeklējāt mūsu tīmekļa vietni. Šīs sīkdatnes ģenerētā informācija par mūsu tīmekļa vietnes lietošanu tiek nosūtīta uz Google serveri Amerikas Savienotajās Valstīs, kur tā tiek saglabāta. Google šo informāciju lieto, lai izvērtētu, kā Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, un pēc tam vietnes operatoriem sagatavotu pārskatus par tīmekļa vietnes aktivitāti, kā arī sniegtu citus ar vietnes un tīmekļa lietošanu saistītus pakalpojumus. Google šo informāciju var nodot arī trešām personām, ja tas ir noteikts normatīvajos aktos vai ja Google uzdevumā šos datus apstrādā trešās personas. Šādā gadījumā datus izmanto anonimizēti vai pseidonimizēti. Sīkāku informāciju par to Jūs atradīsiet Google vietnē: skatīt šeit.

3.3. Datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrādei, izmantojot sīkdatnes, tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

3.4. Datu apstrādes nolūks

Sīkdatnes tiek izmantotas, lai pilnveidotu mūsu tīmekļa vietnes un tās satura kvalitāti. Pateicoties analīzes sīkdatnēm, mēs uzzinām, kā tiek lietota mūsu tīmekļa vietne, un tādējādi varam nepārtraukti uzlabot savu piedāvājumu.
Saistībā ar šo nolūku mums ir arī leģitīmas intereses veikt personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

3.5. Datu saglabāšanas ilgums, iebilšanas un novēršanas iespēja

Sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja datorā, kas tās nosūta uz mūsu vietni. Jūs kā lietotājs līdz ar to varat pilnībā kontrolēt sīkdatņu izmantošanu. Izmainot iestatījumus savā interneta pārlūkprogrammā, sīkdatņu pārsūtīšanu Jūs varat deaktivizēt vai ierobežot. Jau saglabātās sīkdatnes jebkurā laikā ir iespējams izdzēst. To var veikt arī automatizēti. Ja sīkdatnes saistībā ar mūsu tīmekļa vietni tiek deaktivizētas, tad pastāv iespēja, ka vairs nevarēs pilnā apjomā izmantot visas vietnes funkcijas.
Flash sīkdatņu nosūtīšanu nav iespējams deaktivizēt caur pārlūkprogrammas iestatījumiem, bet gan veicot izmaiņas Flash Player iestatījumos.

4. Jaunumu apkārtraksts (newsletter)

4.1. Datu apstrādes apraksts un apmēri

Mūsu mājas lapā Jūs varat abonēt bezmaksas jaunumu saņemšanu. Ja Jūs to abonējat, tad mums tiek nosūtīti pasūtījuma logā ievadītie dati.

Ar regulāriem intervāliem mēs Jums jaunumu apkārtrakstā paziņosim par saviem produktiem un pakalpojumiem (parasti ik pēc divām nedēļām). Šos sūtījumus Jūs varēsiet saņemt tikai tad, ja (1) Jums ir aktīva e-pasta adrese un (2) esat reģistrējušies jaunumu abonementam.

Tiesisku iemeslu dēļ pirmajā reizē Jūs tā sauktās divkāršās piekrišanas apstiprināšanas procedūrā savā e-pastā, kas tika norādīts jaunumu nosūtīšanai, saņemsiet apstiprinājuma vēstuli. Šīs apstiprinājuma vēstules mērķis ir konstatēt, vai tiešām e-pasta adreses īpašnieks ir tā persona, kas ir reģistrējusies jaunumu saņemšanai.

Reģistrācijas procesā mēs saglabājam IP adresi, ko Jūsu datorsistēmai ir piešķīris interneta pakalpojumu operators un ko Jūs izmantojat reģistrācijas brīdī, kā arī reģistrācijas datumu un pulksteņa laiku. Šo datu ieguve ir nepieciešama, lai vēlāk varētu pārbaudīt iespējamu nepienācīgu e-pasta adreses izmantošanu. Šie dati tiek saglabāti tikai un vienīgi mūsu drošības labā.

4.2. Datu apstrādes tiesiskais pamats

Tiesiskais pamats datu apstrādei, ko veic pēc lietotāja pieteikšanās jaunumu apkārtrakstu saņemšanai, lietotāja piekrišanas gadījumā ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

4.3. Datu apstrādes nolūks

Lietotāja e-pasta adresi iegūst, lai varētu piegādāt jaunumu apkārtrakstu.

Citus personas datus reģistrācijas gaitā iegūst, lai novērstu pakalpojumu vai izmantotās e-pasta adreses ļaunprātīgas izmantošanas iespēju.

4.4. Datu saglabāšanas ilgums

Dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķi, kālab tie tika iegūti. Līdz ar to lietotāja e-pasta adrese tiek saglabāta tik ilgi, kamēr ir aktivizēts jaunumu apkārtraksta abonements.

4.5. Iebilšanas un novēršanas iespēja

Lietotājs jebkurā brīdī var atteikties no jaunumu apkārtraksta abonementa. Šajā nolūkā tīmekļa vietnes jaunumu apkārtraksta sadaļā ir paredzēta atbilstīga poga.

5. Kontaktdatu veidlapa un e-pasta kontaktdati

5.1. Datu apstrādes apraksts un apmēri

Mūsu mājas lapā ir kontaktdatu veidlapa, ko var izmantot, lai sazinātos elektroniski. Ja lietotājs to izmanto, tad informācijas ievadīšanas logā ierakstītie dati tiek nosūtīti mums un saglabāti. Šajā gadījumā runa ir par šādiem datiem:

1. vārds, uzvārds

2. e-pasts

3. par

4. potenciāli iespējamie dati

Paziņojuma nosūtīšanas brīdī tiek saglabāti šādi dati:

1. lietotāja IP adrese

2. reģistrācijas datums un pulksteņa laiks

Datu apstrādes nolūkā tiek prasīta Jūsu piekrišana, un kā reģistrācijas procedūras sastāvdaļa Jums tiek sniegta norāde uz šo datu aizsardzības apliecinājumu.

Alternatīvi Jūs ar mums varat sazināties, izmantojot norādīto e-pasta adresi. Šādā gadījumā tiek saglabāti tie lietotāja personas dati, kas tiek nosūtīti e-pastā.

Šajā sakarā nekādi dati netiek nodoti trešajām personām. Dati tiek izmantoti tikai un vienīgi, lai varētu nodrošināt savstarpējo saziņu.

Ja jūs esat Pircēja pārstāvis vai darbinieks, vai arī pasūtījumu veicat, būdams individuāls komersants, tad:

  • mēs Jums lūdzam norādīt noteiktu Pircēja kontaktinformāciju, tostarp vārdu un uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, amatu un nodaļu;

  • mēs Jums lūdzam norādīt noteiktus savas identitātes datus, nodokļu maksātāja numuru un/ vai informāciju par savu uzņēmumu, piemēram, uzņēmuma nosaukumu, veidu un nozari, sabiedrības reģistrācijas datus un komercdarbības atļaujas datus;

  •  mēs Jums lūdzam norādīt detalizētu informāciju par precēm vai produktiem vai vēlmes, kas Jūs interesētu, kā arī sīkāku informāciju vai vēlmes saviem turpmākiem pirkumiem;

  • lai atvieglotu transakcijas, iegādes un maksājumus, mēs Jums lūdzam norādīt konkrētus norēķinu datus. Tie var būt norēķinu kontu numuri, rēķinu un piegādes informācija, kredītkaršu/ debetkaršu dati, derīguma termiņš un drošības kodi, kā arī čeku vai maksājuma uzdevumu informāciju ar mērķi atvieglot pārdošanas un pirkšanas norisi un veikt produktu vai pakalpojumu samaksu;

Informācija, ko mēs saņemam no trešām personām

  •    Jūsu personas datus mēs varam saņemt no trešām personām, ko mēs esam nolīguši veikt klientu pārbaudi un piemērotu kontroli saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un KYC (Know Your Customer) īstenošanas nolūkā. Šie dati var saturēt Jūsu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, informāciju par uzņēmumu, kā arī kontaktinformāciju.

5.2. Datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrādes tiesiskais pamats lietotāja piekrišanas gadījumā ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Tiesiskais pamats tādu datu apstrādei, kas ir nosūtīti ar e-pasta starpniecību, ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Ja elektroniskā e-pasta sarakste ir vērsta uz līguma noslēgšanu, tad papildus kā tiesiskais pamats datu apstrādei kalpo VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

5.3. Datu apstrādes nolūks

Saziņas formulārā ievadītos datus mēs apstrādājam tikai un vienīgi saistībā ar attiecīgo saziņu. Gadījumā, ja saziņa notiek ar e-pasta starpniecību, pastāv arī nepieciešamās leģitīmās intereses datu apstrādei.
Pārējie nosūtīšanas laikā apstrādātie personas dati ir paredzēti tikai tam, lai novērstu saziņas formulāra ļaunprātīgu izmantošanu un nodrošinātu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošumu.

5.4. Datu saglabāšanas ilgums

Dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķi, kālab tie tika iegūti. Attiecībā uz saziņas formulārā ievadītajiem personas datiem un tiem datiem, kas ir nosūtīti ar e-pastu, tas notiek brīdī, kad ir pabeigta saziņa ar attiecīgo lietotāju. Saziņa ir pabeigta tad, kad no konkrētajiem apstākļiem var pieņemt, ka pilnībā ir noskaidrots izskatītais jautājums.
Nosūtīšanas laikā papildus iegūtie personas dati tiek dzēsti ne vēlāk kā pēc septiņām dienām.

5.5. Iebilšanas un novēršanas iespēja

Lietotājam jebkurā brīdī ir iespēja atsaukt personas datu apstrādei izteikto piekrišanu. Ja lietotājs ar mums sazinās ar e-pasta palīdzību, tad viņš jebkurā brīdī var iebilst pret savu personas datu saglabāšanu. Šādā gadījumā gan nav iespējams turpināt saziņu.
Atsaukums nosūtāms pa e-pastu vai pastu uz:

Ridex GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berlin

E-Mail-Adresse: [email protected]

Šādā gadījumā tiks dzēsti visi personas dati, kas tika saglabāti saistībā ar sazināšanos.

6. Skarto personu (datu subjektu) tiesības

Turpmāk minētajā uzskaitījumā ir ietvertas visas skarto personu (datu subjektu) tiesības, ko paredz Vispārīgā datu aizsardzības regula. Nav jāuzskaita tās tiesības, kas nav būtiskas saistībā ar savu tīmekļa vietni. Tiktāl šis uzskaitījums var tikt saīsināts.
Ja tiek apstrādāti Jūsu personas dati, tad Jūs esat uzskatāms par skarto personu jeb datu subjektu Vispārējās datu aizsardzības regulas izpratnē un Jums attiecībās ar datu pārzini ir turpmāk minētās tiesības.

6.1. Tiesības iegūt informāciju

No datu pārziņa Jūs varat pieprasīt informāciju par to, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus. 
Ja datu apstrāde tiek īstenota, tad Jūs no datu pārziņa varat pieprasīt sniegt šādas ziņas:

1. nolūks, kādā tiek apstrādāti personas dati;
2. apstrādāto personas datu kategorijas;
3. saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kuriem tika vai vēl tiks atklāti ar Jums saistītie personas dati;
4. plānotais ar Jums saistīto personas datu saglabāšanas ilgums, savukārt – ja par to nav iespējams sniegt konkrētas ziņas, tad – datu saglabāšanas ilguma noteikšanas kritēriji;
5. pastāvošās tiesības veikt korektūras ar Jums saistītajos personas datos vai dzēst tos, tiesības ierobežot datu pārziņa īstenoto datu apstrādi vai arī iebilst pret šo datu apstrādi;
6. pastāvošās tiesības vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē;
7. visa pieejamā informācija par datu izcelsmi, ja personas dati netiek iegūti no skartās personas (datu subjekta);
8. automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, saskaņā ar VDAR 22. panta 1. un 4. punktu un – vismaz šajos gadījumos – izprotama informācija par iesaistīto loģiku un šādas datu apstrādes tvērumu un plānotajām izpausmēm uz datu subjektu.

Jums ir tiesības iegūt informāciju par to, vai ar Jums saistītie personas dati tiek nosūtīti uz trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām. Šajā sakarā Jūs varat pieprasīt, lai Jūs tiktu informēti par VDAR 46. pantā noteiktajām atbilstošajām garantijām saistībā ar datu nosūtīšanu.

6.2. Tiesības veikt labojumus

Jums ir tiesības veikt labojumus un/vai papildinājumus datu pārzinim sniegtajos datos, ja apstrādātie ar Jums saistītie personas dati nav pareizi vai pilnīgi. Datu pārziņa pienākums ir nekavējoties veikt labojumus.

6.3. Tiesības ierobežot datu apstrādi

Ja ir izpildīti turpmāk minētie priekšnosacījumi, tad Jūs varat pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi:

1. ja Jūs apstrīdat ar sevi saistīto personas datu pareizību uz laiku, kurā datu pārzinis spēj pārbaudīt personas datu pareizību;
2. ja datu apstrāde nav tiesiska un Jūs noraidāt personas datu dzēšanu, tā vietā pieprasot ierobežot personas datu lietošanu;
3. ja datu pārzinim personas dati turpmāk vairs nebūs nepieciešami apstrādes nolūkos, savukārt Jums tie vēl ir vajadzīgi savu tiesisko prasījumu celšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai, vai
4. ja Jūs esat iebilduši pret datu apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktā noteikto un vēl nav izšķirts, vai datu pārziņa leģitīmie iemesli ir svarīgāki par Jūsu iemesliem.

Ja ar Jums saistīto personas datu apstrāde tiek ierobežota, tad šos datus – izņemot to saglabāšanu – drīkst izmantot tikai ar Jūsu piekrišanu vai arī, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskos prasījumus vai aizstāvētu kādas citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai arī kādu svarīgu Eiropas Savienības vai tās dalībvalsts sabiedrības interešu dēļ.
Ja datu apstrāde ir ierobežota atbilstīgi iepriekš minētajiem priekšnosacījumiem, tad pirms attiecīgā ierobežojuma atcelšanas datu pārzinis Jūs par to informēs.

6.4. Tiesības dzēst datus

6.4.1. Dzēšanas pienākums

Datu pārzinim Jūs varat pieprasīt nekavējoties dzēst ar Jums saistītos personas datus, un pārzinim ir pienākums šos datus nekavējoties dzēst, ja ir radies kāds no šiem iemesliem:

1. ar Jums saistītie personas dati vairs nav nepieciešami nolūkam, kālab tie tika iegūti vai kādā citā veidā apstrādāti;
2. Jūs atsaucat savu piekrišanu, kas bija datu apstrādes pamatā saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, un datu apstrādei vairs nav nekāda cita tiesiskā pamata;
3. Jūs saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu iebilstat datu apstrādei un attiecībā uz datu apstrādi nav nekādu citu svarīgāku pamatotu iemeslu, vai arī Jūs iebilstat datu apstrādei saskaņā ar VDAR 21. panta 2. punktu;
4. ar Jums saistītie personas dati tika apstrādāti pretlikumīgi;
5. ar Jums saistīto personas datu dzēšana ir nepieciešama, lai izpildītu kādu tiesisku saistību saskaņā ar Eiropas Savienības vai tās dalībvalsts tiesību aktiem, kam ir pakļauts datu pārzinis;
6. ar Jums saistītie personas dati tika iegūti attiecībā uz piedāvātajiem informācijas sabiedrības pakalpojumiem saskaņā ar VDAR 8. panta 1. punktu.

6.4.2. Informācijas sniegšana trešām personām

Ja datu pārzinis ir publiskojis ar Jums saistītos personas datus un viņam saskaņā ar VDAR 17. panta 1. punkta noteikumiem ir pienākums tos dzēst, tad viņš, ņemot vērā pieejamo tehnoloģiju un ieviešanas izmaksas, veic piemērotus pasākumus, arī tehniskas dabas, lai par datu apstrādi atbildīgās personas, kas apstrādā personas datus, informētu par to, ka Jūs kā skartā persona (datu subjekts) esat tām pieprasījuši dzēst visas saites uz šiem personas datiem vai visas šo personas datu kopijas vai replikācijas.

6.4.3. Izņēmumi

Tiesības pieprasīt datu dzēšanu nepastāv, ciktāl datu apstrāde ir nepieciešama, lai

1. īstenotu tiesības brīvi paust viedokli un sniegt informāciju;
2. lai izpildītu līgumā noteiktu pienākumu, kas pieprasa datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Savienības vai dalībvalsts normatīviem, kuriem ir pakļauts datu pārzinis, vai lai pildītu sabiedrības interesēs īstenojamu uzdevumu vai arī oficiālu pilnvarojumu, kas deleģēts datu pārzinim;
3. sabiedrības interešu nolūkā sabiedrības veselības aprūpes jomā saskaņā ar VDAR 9. panta 2. punkta h) un i) apakšpunktu, kā arī 9. panta 3. punktu;
4. sabiedrības interesēs īstenotas arhivēšanas, zinātniskas vai vēsturiskas pētniecības vai statistiskos nolūkos saskaņā ar VDAR 89. panta 1. punktu, ciktāl var paredzēt, ka (3) iedaļā minētie normatīvie akti varētu padarīt neiespējamu vai nopietni kavēt šādas datu apstrādes mērķu īstenošanu, vai
5. celtu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskus prasījumus.

6.5. Tiesības saņemt informāciju

Ja Jūs attiecībās ar datu pārzini esat izmantojuši savas tiesības pieprasīt veikt datu labojumus, dzēšanu vai ierobežot datu apstrādi, tad datu pārzinim ir pienākums visiem saņēmējiem, kam viņš ir atklājis ar Jums saistītos personas datus, paziņot par šo datu labojumiem vai dzēšanu, vai arī datu apstrādes ierobežojumu, ja vien tas neizrādās neiespējami vai arī nav saistīts ar nesamērīgi lielām pūlēm.
Attiecībās ar datu pārzini Jums ir tiesības iegūt informāciju par šiem datu saņēmējiem.

6.6. Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības ar sevi saistītos personas datus, ko Jūs esat snieguši datu pārzinim, saņemt strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Līdzās minētajam Jums ir tiesības šos datus nosūtīt citam datu pārzinim, un pārzinis, kuram attiecīgie personas dati tika sniegti, tam nerada nekādus šķēršļus, ja:

1. datu apstrādes pamatā ir piekrišana saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu vai arī līgums saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu un
2. datu apstrādi veic, izmantojot automatizētus līdzekļus.

Turklāt, izmantojot šīs tiesības, Jums ir arī tiesības prasīt, lai ar Jums saistītos personas datus pārzinis nepastarpināti pārsūtītu citam datu pārzinim, ja vien tas ir tehniski izdarāms. Tā rezultātā nevar tikt negatīvi ietekmētas citu personu pamatbrīvības un tiesības.

Tiesības uz datu pārnesamību neattiecas uz personas datu apstrādi, kas ir nepieciešama tāda uzdevuma izpildē, kas ir saistīts ar sabiedrības interesēm, vai pildot oficiālu pilnvarojumu, kas deleģēts datu pārzinim.

6.7. Tiesības iebilst

Tādu iemeslu dēļ, kas izriet no Jūsu personiskās situācijas, Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst ar Jums saistīto personas datu apstrādei, kas tiek veikta, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta e) vai f) apakšpunktu; tas attiecas arī uz profilēšanu, kas veikta, pamatojoties uz minētajiem noteikumiem. 
Datu pārzinis pārstāj apstrādāt ar Jums saistītos personas datus, izņemot gadījumus, kad viņš var pierādīt pārliecinošus leģitīmus iemeslus, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai arī to, ka datu apstrāde kalpo, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
Ja ar Jums saistītos datus apstrādā tiešās tirgvedības nolūkā, tad Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret šādu ar Jums saistīto personas datu apstrādi reklāmas vajadzībām; tas attiecas arī uz profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar tiešās reklāmas pasākumiem.
Ja Jūs iebilstat pret datu apstrādi tiešās reklāmas nolūkā, tad ar Jums saistītie personas dati vairs netiek apstrādāti šīm vajadzībām.
Jums pastāv iespēja saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanu – neskarot Direktīvu 2002/58/EK – savas iebildumu tiesības īstenot ar automatizētu līdzekļu palīdzību, kuros tiek izmantotas tehniskas specifikācijas.

6.8. Tiesības atsaukt datu aizsardzības tiesībās noteikto piekrišanas paziņojumu

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu datu aizsardzības tiesību aktos noteikto piekrišanas paziņojumu. Atsaucot piekrišanu, netiek skarta veiktās datu apstrādes leģitimitāte, kas, pamatojoties uz piekrišanu, īstenota līdz atsaukuma brīdim.

6.9. Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana

Jums ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas attiecībā uz Jums rada tiesiskās sekas vai kas Jūs līdzīgā veidā ievērojami ietekmē. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad lēmums

1. ir nepieciešams, lai noslēgtu vai pildītu līgumu starp Jums un datu pārzini,
2. ir pieļaujams, pamatojoties uz Eiropas Savienības vai dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kam ir pakļauts datu pārzinis, un šie normatīvie akti satur piemērotus pasākumus Jūsu tiesību un brīvību, kā arī leģitīmo interešu nodrošināšanai, vai
3. tiek īstenots, pamatojoties uz nepārprotamu Jūsu piekrišanu.

Tomēr šādi lēmumi nedrīkst pamatoties uz īpašām personas datu kategorijām saskaņā ar VDAR 9. panta 1. punktu, ciktāl nav piemērojams VDAR 9. panta 2. punkta a) vai g) apakšpunkts un ir veikti piemēroti pasākumi Jūsu tiesību un brīvību, kā arī leģitīmo interešu aizsardzībai.

Attiecībā uz 1. un 3. punktā minētajiem gadījumiem datu pārzinis veic piemērotus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu tiesības un brīvības, kā arī leģitīmās intereses, tostarp vismaz tiesības prasīt datu pārziņa darbinieku rīcību, tiesības paust savu viedokli un apstrīdēt lēmumu.

6.10. Tiesības vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē

Neskarot kādu citu administratīvu vai tiesvedības instrumentu, Jums ir tiesības ar sūdzību vērsties uzraudzības iestādē, jo īpaši – Jūsu uzturēšanās vietas, darbavietas vai iespējamā pārkāpuma īstenošanas vietas dalībvalstī, ja Jūs uzskatāt, ka ar Jums saistīto personas datu apstrādē pieļauti Vispārīgās datu aizsardzības regulas pārkāpumi.

Uzraudzības iestāde, kurā iesniegta sūdzība, sūdzības iesniedzēju informē par sūdzības izskatīšanas norisi un rezultātiem, tostarp par iespēju aizsargāt savas tiesības tiesā, kā noteikts VDAR 78. pantā.

Sazinieties ar mums